Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Boulevard Bankert 280 t/m 308 en Kenau Hasselaarstraat 71 t/m 165 te Vlissingen (Blok B

Algemene status:

Is dit bedrijf actief of inactief in het algemeen?. Meer informatie.
ACTIEF

Bedrijfstitel:

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Boulevard Bankert 280 t/m 308 en Kenau Hasselaarstraat 71 t/m 165 te Vlissingen (Blok B

Bedrijfscode:

20171309

Managers van het bedrijf:

Hier is de lijst van mensen die betrokken zijn of waren bij activiteiten van het bedrijf.. Meer informatie.
Als u informatie moet verwijderen klikt u hier.

Jurisdictie:

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Alternatieve statussen van het bedrijf:

In verschillende gegevensbronnen is de status van dit bedrijf anders, zodat we alle statussen weergeven.. Meer informatie.
  1. Active
 


< Vorig bedrijf

DOE UT